O nás

Kompletná likvidácia technologických zariadení, strojov, dopravníkov, oceľových konštrukcií, násypníkov, vagónov atď.
Central European Industries je rastúci priemyselný holding zameraný na vybranú oblasť jedinečne prepojených obchodných a priemyselných činností s vysokou pridanou hodnotou v oblastiach energetiky, ťažkého strojárstva, recyklácia surovín a železničnej dopravy. Holding tvorí 15 spoločností s viac ako 2000 zamestnancami a obratom viac ako 5,6 miliardy Sk. Naším hlavným cieľom je poskytnúť komplexné riešenie vo všetkých odvetviach, v ktorých pôsobíme, za využitie historických úspechov aj neúspechov, avšak s novými technológiami a produktmi.
Obsah pre Vás pripravujeme
Obsah pre Vás pripravujeme
Obsah pre Vás pripravujeme

Prenájom kontajnerov typu Abroll s kapacitou 15-30 m3: otvorené, uzatvorené so strechou, uzamykateľné, lisovacie kontajnery.

Realizácia školských zberov papiera, likvidácia elektro odpadu v rámci školského zberu so zapožičaním kontajnerov zdarma.

Mobilný výkup druhotných surovín na sídlisku s možnosťou výmeny za toaletný papier či hygienické utierky a vreckovky. Môžete nás kontaktovať aj v prípade, ak máte väčšie množstvo druhotných surovín, ktoré nemáte ako odviezť.

Objednávka